Octubre
ASSISTÈNCIES TEÒRICA TEÒRICA PLATJA TARRAGONA PLATJA TARRAGONA PRADES SESCELADES
9 11 16 18 23 25 28 9 Suma Estimació EXERCICI
FIBLA SIMÓ, MONTSE 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 6:30:00   18:30:00 25 hores            
SOBRERO, GLÒRIA 2:00:00 FALTA 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 6:30:00   16:30:00 25 hores          
YEPES RODA, MARIBEL 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA   12:00:00 25 hores          
VARGAS FUENTES, CRISA 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA   12:00:00 25 hores            
MARIO ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 6:30:00   18:30:00 25 hores  
DÍDAC BANÚS BRUNET 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 6:30:00   18:30:00 25 hores  
ALBA CABALLE SANCHEZ 2:00:00 2:00:00 FALTA 2:00:00 2:00:00 FALTA 6:30:00   14:30:00 25 hores  
JOAN MARIA IDIARTE MARGALEF 2:00:00 2:00:00 FALTA 2:00:00 2:00:00 FALTA 6:30:00   14:30:00 25 hores  
MARC RAMON VIDAL 2:00:00 2:00:00 FALTA 2:00:00 2:00:00 FALTA 6:30:00   14:30:00 25 hores  
IRAIDA SOUSA GAS 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 6:30:00   18:30:00 25 hores  
IZHAR TORRES MARCUELLO 2:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA 2:00:00 2:00:00 6:30:00   16:30:00 25 hores  
MONTSERRAT CODINA ESTEBAN 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA 2:00:00 6:30:00   16:30:00 25 hores